Per què contractar una assegurança de baixa laboral?

És una garantia per als autònoms, que assegura uns ingressos mínims en cas de malaltia o accident.

Per als treballadors per compte propi, una baixa laboral per malaltia, accident o per maternitat o paternitat significa una disminució d’ingressos considerable. Tot i que els autònoms tenen dret a una prestació per baixa laboral, la quantitat de la prestació és només un 60 o 70% de la base reguladora, que en el cas de la majoria d’autònoms és la mínima, de 950 euros al mes. Excepte en cas de patir un accident laboral o a partir del dia 21 de qualsevol altra baixa mèdica, que la prestació passa a ser del 75% de la base reguladora.

En qualsevol d’aquests casos, la quantitat que el treballador autònom rep de la Seguretat Social significa una reducció d’ingressos que pot afectar el suport econòmic del treballador i de la família.

La millor solució: DKV Renda

La manera d’assegurar que aquesta reducció rellevant dels ingressos no es produeix és contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi la baixa laboral per a treballadors per compte propi. DKV ha creat dues modalitats d’assegurança que són ideals per garantir la tranquil·litat dels autònoms i de les famílies.

Es tracta de DKV Renta Clásico i DKV Renta Baremado, dues pòlisses que asseguren el cobrament d’una quantitat acordada quan el treballador autònom estigui de baixa laboral per malaltia, accident, amb indemnitzacions per hospitalització i intervencions quirúrgiques.

DKV Renda Clàssic

En el cas de la modalitat DKV Renta Clàssic, el treballador té dret a una indemnització diària per cada dia que estigui de baixa i altres cobertures addicionals per assegurar una ràpida recuperació, i garantir-ne la tranquil·litat i la de la família en els moments més delicats. La quantitat a percebre, es pot decidir en el moment de la contractació de la pòlissa, quan es fa el càlcul de la quota de l’assegurança.

A les nostres oficines de Cambrils i Valls, ens encarreguem d’assessorar les persones interessades en aquest tipus d’assegurança de baixa laboral per trobar una quantitat adequada per cobrir les necessitats que poden sorgir durant una malaltia o la convalescència per accident.

DKV Renda Baremat

Aquesta modalitat d’assegurança és la més adequada per als treballadors autònoms, ja que la quantitat a percebre durant la baixa laboral, es decideix segons el tipus de malaltia, malaltia o accident, i no depèn dels dies que el treballador estigui de baixa. Hi ha un barem que calcula la mitjana de dies de baixa aproximats per a cada cas, i a partir d’aquest es calcula la indemnització que correspon.

Qualsevol de les modalitats significa una millora de les condicions per als treballadors per compte propi, i una garantia de seguretat econòmica per a ells i les seves famílies en cas de malaltia o accident. A les nostres oficines de Cambrils i Valls, tramitem assegurances laborals i mèdiques per a treballadors i empreses de tota la província de Tarragona, i assegurances a particulars a la mateixa zona.

El nostre equip estarà encantat de resoldre qualsevol dubte sobre aquestes modalitats d’assegurança per a treballadors autònoms, i també sobre qualsevol altra modalitat d’assegurança mèdica, laboral, de vida, de la llar, dental o de decessos. Visiteu-nos a les nostres oficines de Cambrils i Valls, i us atendrem de manera personalitzada.

x

Formulario de consulta