Una assegurança de vida és una pòlissa de protecció financera, per garantir el nivell de vida de la teva família, assegurant un capital perquè es puguin afrontar totes les despeses sorgides. En resum, proporcionem la tranquil·litat i seguretat econòmica que desitges per a la teva família quan un fet imprevist passa.

DKV Cambrils i DKV Valls, sabem com és d’important tenir cura dels éssers estimats i per facilitar l’accés a aquest tipus de cobertura, oferim diverses opcions de fraccionament de pagament i serveis opcionals.

Una assegurança de vida és una pòlissa de protecció financera, per garantir el nivell de vida de la teva família, assegurant un capital perquè es puguin afrontar totes les despeses sorgides. En resum, proporcionem la tranquil·litat i seguretat econòmica que desitges per a la teva família quan un fet imprevist passa.

DKV Cambrils i DKV Valls, sabem com és d’important tenir cura dels éssers estimats i per facilitar l’accés a aquest tipus de cobertura, oferim diverses opcions de fraccionament de pagament i serveis opcionals.

  • Indemnització per mort per qualsevol causa.
  • Avançament de capital davant d’una malaltia greu.
  • Atenció al dol per afrontar la pèrdua d’un ésser estimat.
  • Assistència familiar, testament online i assessoria legal.
  • Des de 15€/mes.
  • Indemnització per mort per qualsevol causa.
  • Avançament de capital davant d’una malaltia greu.
  • Atenció al dol per afrontar la pèrdua d’un ésser estimat.
  • Assistència familiar, testament online i assessoria legal.
  • Des de 15€/mes.

Una assegurança de vida que garanteix la protecció i estabilitat econòmica per als que més vols de manera personalitzada i àgil, assegurant una quantitat de diners suficients per protegir la teva família si tu faltessis. La flexibilitat més gran per adaptar-se a les necessitats de l’assegurat en capitals, cobertures opcionals, forma de pagament o fraccionament.

Defunció

En cas que l'abonat mori per qualsevol causa, el beneficiari rebrà la quantitat de capital establerta a la pòlissa contractada.

Avançament per malaltia terminal

Si l'abonat contrau una malaltia terminal, el beneficiari podrà sol·licitar el 50% de la quantitat establerta.

Assistència psicològica

Cobertura de l'assistència psicològica per als familiars per mort, i per a l'abonat de l'assegurança i els familiars en cas de malaltia terminal.

Assistència familiar

En cas de mort, un gestor proporcionarà a la família assistència personal i t'ajudarà amb els tràmits després de la mort de l'abonat.

Assessoria legal i jurídica

Accés a un servei telefònic d'assessoria legal i jurídica atès per advocats que resoldran qualsevol consulta o dubte legal que tinguis.

Testament online gratuït

Opció de resoldre qualsevol assumpte relacionat amb les darreres voluntats de l'abonat de l'assegurança de forma immediata i de fàcil accés.

Una assegurança de vida que garanteix la protecció i estabilitat econòmica per als que més vols de manera personalitzada i àgil, assegurant una quantitat de diners suficients per protegir la teva família si tu faltessis. La flexibilitat més gran per adaptar-se a les necessitats de l’assegurat en capitals, cobertures opcionals, forma de pagament o fraccionament.

Defunció

En cas que l'abonat mori per qualsevol causa, el beneficiari rebrà la quantitat de capital establerta a la pòlissa contractada.

Avançament per malaltia terminal

Si l'abonat contrau una malaltia terminal, el beneficiari podrà sol·licitar el 50% de la quantitat establerta.

Assistència psicològica

Cobertura de l'assistència psicològica per als familiars per mort, i per a l'abonat de l'assegurança i els familiars en cas de malaltia terminal.

Assistència familiar

En cas de mort, un gestor proporcionarà a la família assistència personal i t'ajudarà amb els tràmits després de la mort de l'abonat.

Assessoria legal i jurídica

Accés a un servei telefònic d'assessoria legal i jurídica atès per advocats que resoldran qualsevol consulta o dubte legal que tinguis.

Testament online gratuït

Opció de resoldre qualsevol assumpte relacionat amb les darreres voluntats de l'abonat de l'assegurança de forma immediata i de fàcil accés.

Doble o triple capital per accident

Si la causa de la mort o la invalidesa és accidental, el beneficiari pot percebre el doble o el triple de la quantitat acordada.

Malaltia greu

En cas de malaltia greu, l'abonat pot disposar del 50 o del 100% del capital establert.

Invalidesa absoluta i permanent

En cas d'invalidesa absoluta i permanent, podreu rebre el total del capital acordat en la contractació de l'assegurança.

Doble o triple capital per accident

Si la causa de la mort o la invalidesa és accidental, el beneficiari pot percebre el doble o el triple de la quantitat acordada.

Malaltia greu

En cas de malaltia greu, l'abonat pot disposar del 50 o del 100% del capital establert.

Invalidesa absoluta i permanent

En cas d'invalidesa absoluta i permanent, podreu rebre el total del capital acordat en la contractació de l'assegurança.

Contractació

L'assegurança de vida es pot contractar fins als 65 anys i es renova anualment fins als 70 anys.

Quantitat de capital

Elecció de la quantitat de capital per als beneficiaris. tu decideixes el capital assegurat a la garantia.

Variació de la prima

La prima pot variar segons el capital elegit, l'edat i l'estat de salut de la persona contractant.

Contractació

L'assegurança de vida es pot contractar fins als 65 anys i es renova anualment fins als 70 anys.

Quantitat de capital

Elecció de la quantitat de capital per als beneficiaris. tu decideixes el capital assegurat a la garantia.

Variació de la prima

La prima pot variar segons el capital elegit, l'edat i l'estat de salut de la persona contractant.

Temps de contracte

El contracte té una durada anual i es renova any rere any fins que faci 70 anys, sempre que tu no decideixis cancel·lar-lo abans.

La teva decisió

Pots establir el capital que vulguis, i que aquest romangui fix o que es revaloritzi anualment.

Variació de la prima

La prima varia anualment segons el capital contractat i ledat de la persona assegurada.

Flexibilitat al pagament

Ens adaptem a la forma de pagament o fraccionament. El pagament de la prima pot ser anual, semestral, trimestral o mensual.

Estem al teu costat

Rep un avançament del capital per malaltia greu com càncer, infart, fallada renal, etc.

DKV Cambrils

DKV Carré & Kurbanova S.L.
Roger de Llúria, 24
43850 Cambrils, Tarragona
Telèfon +34 977 093 705

DKV Valls

DKV Carré & Kurbanova S.L.
Esperanto, 2
43800 Valls, Tarragona
Telèfon +34 877 97 30 33

x

Formulario de consulta